MIGRÁCIA DÁT (TDF)

V prípade modernizácie spoločnosti je jednou z najkomplikovanejších oblastí transformácia dátového fondu (TDF).
Do štruktúr a sémantickej logiky nového systému je potrebné zabezpečiť transformáciu dátového fondu z pôvodných systémov.
Komplexná transformácia dátového fondu vo všeobecnosti predstavuje extrakciu dát z pôvodného IS, ich transformáciu podľa požiadaviek nového IS a importu takto transformovaných dát do štruktúr nového IS. 
Migráciu dát spravidla ponecháva dodávateľ nového IS na vašu zodpovednosť a vy sa zase môžete spoľahnúť na pomoc našich konzultantov.