TECHNICKÁ PODPORA L-2

Poskytujeme technickú podporu 2. úrovne pre produkty :

  • IBM Informix – integrovateľná vysoko výkonná databáza na integráciu údajov SQL, NoSQL, JSON, časových radov a priestorových údajov. Je určená pre analytiku a je vybavená vlastnou správou a automatizovanými administračnými funkciami.
  • IBM Control Desk – riešenie pre správu IT služieb (ITSM) poskytujúce samoobslužné služby a automatizované riadenie služieb a integrovaných kapacít
  • HP Service Manager – komplexný a plne integrovaný softvér pre správu IT služieb
  • QuidVis – moderný service deskový nástroj na báze cloudu podľa štandardov ITIL

Či už máte vlastné IT oddelenie , alebo nie, cieľom je zabezpečiť bezproblémový chod IT služieb využívajúcich nami podporované riešenia. Service desk (Helpdesk) a presne vopred zadefinované zmluvné podmienky podpory (SLA, eskalácie ) sú samozrejmosťou.

Dlhoročné skúsenosti nášho vysoko špecializovaného technického tímu sú zárukou spokojnosti vašich používateľov IT.

Ako a v čom presne sa môžete na nás spoľahnúť ? Poďme sa o tom nezáväzne porozprávať.